Wibratory

Prawidłowo wykonany produkt odlewany z masy żywicznej charakteryzuje sie odpowiednią proporcją wypełniacza do żywicy - zasadą jest im więcej wypełniacza  tym lepiej. Otrzymujemy produkt:

  • niskoskurczowy
  • odporny na ścieranie
  • absorbujący wibracje
  • odporny temperaturowo

...a co najważniejsze jednorodny w całym przekroju i atrakcyjny cenowo.

Żywica jest niestety najsłabszym ogniwem, ale nieodzownym - z dwóch powodów: obniża lepkość i stanowi spoiwo.

O ile można wymieszać masę przy udziale tylko 8% żywicy to problem stanowi co z tym dalej zrobić, tak zagęszczona masa słabo płynie w formie, a nawet  nie płynie  wcale.

Na tym etapie przydatnym urządzeniem staje się wibrator, który powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami, a mianowicie kierunkiem wibracji, amplitudą oraz częstotliwością.

Zwykłe wibratory budowlane do zagęszczania betonu pracują na zasadzie wirującego momośrodowego balansu, który poprzez reakcję przenosi wibracje w sposób kołowy na stół a dalej na formę. Taki system wibrownia jest dobry dla betonów i dostateczny dla polimerobetonów, które z racji lepkości żywicy, kilkaset większej niż woda w betonie wymaga wibracji tylko pionowych o odpowiedniej częstotliwości oraz amplitudzie. Efektywność takiego wibratora jest znacznie wieksza od wibratorów rotacyjnych.

Wibratory mogą być w wersjach na stole płaskim lub do cięższych form na stołach rolkowych ułatwiających ustawianie form oraz ich zdejmowanie.

Do dużych form o otwarej powierzchni dla mocno wypełnionych polimerobetonów z uwagi na dużą lepkość i słabe płynięcie masy stosowane są sytemy rolek dających możliwość przesuwania formy w trakcie napełniania z autocastera w dwóch płaszczyznach, wówczas forma przesuwa się pod wylewką autocastera gdzie grawitacyjnie masa spływa w każde podstawione miejsce, a dalej na wskutek wibracji rozlewa się i poziomuje w formie np: parapety, blaty, elementy elewacji.

Wibratory sa projektowane do każdej aplkacji indywidualnie z uwagi na ciężar, wielkość i przeznaczenie. Urządzenia te posiadają możliwość płynnej regulacji amplitudy oraz częstotliwość. Mogą być napędzne pneumatycznie lub elektrycznie, są ciche i stabilne.