MIESZADŁA

Mieszanie to pierwszy etap!
Nieprawidłowo wymieszany materiał nigdy nie osiągnie warunków optymalnego działania pomimo najwyższej jakości elementów pompowania, dozowania i natryskiwania. Mieszadła Graco oferują kompletną linię wysokiej jakości rozwiązań mieszających przeznaczonych do wielu różnych materiałów i pojemników. Regulatory prędkości pracy mieszadła gwarantuje możliwość kontroli nad procesem mieszania w celu wyeliminowania ścinania i spieniania żywic, farb, klejów oraz niepotrzebnego zużycia sprężonego powietrza.