Sinkmaker

Sinkmaker jest urządzeniem do produkcji sztucznego granitu oraz masy żywicznej z funkcją odgazowywania. Urządzenie w trakcie ciągłego procesu dozuje od 1-3 materiałów sypkich, dodając żywicę i odpowietrzając na bieżąco masę. Sinkmaker może tak przygotowaną masę wtłaczać ciśnieniowo do formy przyśpieszając proces odlewu i ograniczającąc stosunek żywicy w relacji do wypełniaczy.

Maszyna Sinkmaker może również produkować sztuczny marmur na bazie solidsurface z charakterystycznymi żyłkami przypomiającymi fakturę marmuru.

W skład podstawowego modelu maszyny wchodzi:

dozownik kruszywa 1 szt. z możliwością rozbudowy do 3 szt - dozowniki kruszywa są ładowane od góry ręcznie lub automatycznie przy użyciu mechanicznych ładowarek sterowanych komputerem urządzenia głównego. . Dozowniki są wyposażone w czujniki poziomu minimalnego oraz maksymalnego stanu napełnienia. W przypadku mieszania kilku kruszyw dozowniki mogą pracować równocześnie dozując odpowiednią porcję każdego z kruszyw osobno.

dozownik żywicy poliestrowej 1szt - dozownik pobiera żywicę bezpośrednio z kontenera lub beczki, kontrolowany jest komputerem PLC. żywica może być dodatkowo podgrzewana w celu zmniejszenia lepkości.

dozownik żywicy epoksydowej 2 szt. (składnik A i B) - system dwóch dozowników z nieograniczoną możliwością proporcji składnika A i B sterowanych zadajnikami z cyfrowym wyświetlaniem ilości dozowanych składników.

dozownik poliuretanu (skladniki A i B) system dwóch dozowników z nieograniczoną możliwością proporcji składnika A i B sterowanych zadajnikami z cyfrowym wyświetlaniem ilości dozowanych składników.

dozownik katalizatora MEKP - dozownik pobiera katalizator z kontenera, sterowany cyfrowo z zadajnika zewnętrznego wyświetlającego aktualną dozę w wartościach względnych lub bezwzględnych.

system odpowietrzania - odpowietrzacz w mieszalniku, pompa vac wraz z układem kontroli podciśnienia.

układ czyszczenia mieszalnika automatyczny - system płukania mieszalnika odbywa się automatycznie po uruchomieniu funkcji czyszczenie, przygotowuje mieszalnik oraz płucze mieszadło solwentem.

systemy kontroli przepływu katalizatora - maszyna jest wyposażona w układy kontroli przepływu  katalizatora, które w sposób ciągły kontrolują odchyłki w ilości materiału przepływającego przez system, przypadku wykrycia spadku poniżej krytycznej nastawy, uruchamiane są alarmy lub maszyna może zostać zatrzymana.

układ sygnalizacji i ostrzeżeń - układ ten jest rozwinięciem systemu kontroli przepływu żywicy i katalizatora, o informacje dotyczące napełnienia oraz poziomu alarmowego koszy dozowników kruszyw oraz minimalnych przepływów względnie ich braku.

Opcjonalnie maszynę można rozbudować o:

przepływowy podgrzewacz żywicy - podnosi temperaturę żywicy do 40 st.C powodując zmniejszenie lepkości.

PLC - wewnętrzny komputer zarządzający recepturami i kontrolujący  wszystkie parametry urządzenia z panelem wyświetlającym HMI - komputer pomaga w procesie zadawania receptury, pamięta do 40 receptur i w czasie rzeczywistym koryguje receptury w relacji do wydajności, utrzymując bezwzględnie stosunek procentowy poszczególnych komponentów. Jest mozliwa zmiana wydajności czy też zmiany ilości żywicy i katalizatora w trakcie pracy maszyny. PLC steruje także procesem czyszczenia, kalibracji dozowników, alarmami, systemem odgazowania.

PLC posiada kilka stopni dostępu dla personelu.

układ obiegu zamkniętego solwentu - znacznie oszczędza zużycie solwentu do mycia maszyny, gdyż medium jest odzyskiwane i oczyszczane z cząstek stałych w odstojniku następnie jest użyte ponownie w procesie płukania wstępnego, a finalnie dochodzi do ostatecznego płukania czystym solwentem. Cały proces może być zarządzany układem automatycznym z komputera wewnętrznego.

ładowarka (dodatkowe wyposażenie) - podajnik ładujący kosze dozownika z poziomu podłogi, ułatwia pracę obsługi gdy nie ma rampy na odpowiedniej wysokości do napełniania zasobnika. Ładowarka może być podpięta pod centralne sterowanie oraz alarmy i działać automatycznie w celu napełniania kosza gdy poziom kruszywa znajdzie sie poniżej poziomu minimum.

układ strząsania materiału - materiały drobno mielone takie jak dolomit, wodorotlenek glinu zbrylają się w zasobniku powodując zawieszanie się i w efekcie przerwy w podawaniu, wstrząsacze uruchamiają się samoczynnie w przypadku wykrycia tego zjawiska powodując spulchnianie i rozbijanie grud. 

Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do beczki lub kontenera z żywicą izolując ludzi od szkodliwych substancji. Jedyną czynnościa obslugową jest czuwanie nad stanem wypełnienia beczki lub kontenera oraz przepięcie się do nowego kontenera w przypadku skończenia się zywicy.

Katalizator jest pobierany także bezpośrednio z kontenera z MEKP.