CENTRALE VAC

Nasze centrale prózniowe mogą być z powodzeniem stosowane w układach infuzji, LRTM oraz RTM. Centrale budowane są w różnych rozmiarach oraz wydajnościach. Każda centrala składa się z zbiornika akumulacyjnego podciśnienie oraz jednej lub więcej pomp próżniowych. Stosujemy pompy łopatkowe olejowe odporne na styren takich marek jak Atlas Copco, GEV, Emmecom

Centrale posiadają 2 zespoły przyłączy:

  • zespół bezpośredniego podłączenia podciśnienia bez regulacji wartści podciśnienia , służy do szybkiego wytworzenia podciśnienia np: odprowadzenia powietrza spod worka w układzie infuzji dużego elementu lub do zamykania z maksymalnym podciśnieniem form RTM.
  • zespołu regulowanego podciśnienia do podłączenia układu na którym wymagane jest ustawienie zadanej wartości podciśnienia. Zespół ten posiada także zawór, którym można podłączyć się bezpośrednio do maksymalnego podciśnienia  w celu szybkiej ewakuacji powietrza. Wydajność centrali przez regulator próżni jest niższa, wówczas przydatny jest zawór szybkiego spustu.

W zespołach z dwoma pompami zastosowano układ zarządzania efektywnością, odpowiedzialny jest za oszczędność energii jak i zmniejsza zużycie pomp. Urządzenie korzysta tylko z jednej pompy, drugą uruchamia tylko w przypadku gdy wydajnośc pierwszej pompy jest nie wystarczająca.

Sterowanie może odbywać się automatycznie (steruje aparatura automatyczna) lub ręczie (włączniki manualne)centrala prózniowa 120/200/2

Do układów infuzji załaczony jest separator z wymiennym pojemnikiem oraz wizjerem w celu oceny napełnienia pojemnika.

model wydajność m3/h zbiornik L ilość pomp podciśnienie bar
45/100/1 45 100 1 -0,95
65/100/1 65 100 1 -0,95
90/200/2 90 200 2 -0,95
120/200/2 120 200 2 -0,95