Bridgemaker

Bridgemaker - jest urządzeniem do produkcji polimerobetonu w systemie ciągłego odlewania na bazie zywicy poliestrowej, epoksydowej jak i poliuretanu.

W skład podstawowego modelu maszyny wchodzi:

dozownik kruszywa 1 szt. z możliwością rozbudowy do 3 szt - dozowniki kruszywa są ładowane od góry ręcznie lub automatycznie przy użyciu mechanicznych ładowarek sterowanych komputerem urządzenia głównego. . Dozowniki są wyposażone w czujniki poziomu minimalnego oraz maksymalnego stanu napełnienia. W przypadku mieszania kilku kruszyw dozowniki mogą pracować równocześnie dozując odpowiednią porcję każdego z kruszyw osobno.

dozownik żywicy poliestrowej 1szt - dozownik pobiera żywicę bezpośrednio z kontenera lub beczki, kontrolowany jest komputerem PLC. żywica może być dodatkowo podgrzewana w celu zmniejszenia lepkości.

PLC - wewnętrzny komputer zarządzający recepturami i kontrolujący  wszystkie parametry urządzenia z panelem wyświetlającym HMI - komputer pomaga w procesie zadawania receptury, pamięta kilka receptur i w czasie rzeczywistym koryguje receptury w relacji do wydajności, utrzymując bezwzględnie stosunek procentowy poszczególnych komponentów. Jest mozliwa zmiana wydajności czy też zmiany ilości żywicy i katalizatora w trakcie pracy maszyny. PLC steruje także procesem czyszczenia, kalibracji dozowników, alarmami.

PLC posiada kilka stopni dostępu dla personelu.

układ obiegu zamkniętego solwentu - znacznie oszczędza zużycie solwentu do mycia maszyny, gdyż medium jest odzyskiwane i oczyszczane z cząstek stałych w odstojniku następnie jest użyte ponownie w procesie płukania wstępnego, a finalnie dochodzi do ostatecznego płukania czystym solwentem. Cały proces może być zarządzany układem automatycznym z komputera wewnętrznego.

ładowarka (dodatkowe wyposażenie) - podajnik ładujący kosze dozownika z poziomu podłogi, ułatwia pracę obsługi gdy nie ma rampy na odpowiedniej wysokości do napełniania zasobnika. Ładowarka może być podpięta pod centralne sterowanie oraz alarmy i działać automatycznie w celu napełniania kosza gdy poziom kruszywa znajdzie sie poniżej poziomu minimum.

układ strząsania materiału mającego tendencję do zbrylania się - materiały drobno mielone takie jak dolomit, wodorotlenek glinu zbrylają się w zasobniku powodując zawieszanie się i w efekcie przerwy w podawaniu, wstrząsacze uruchamiają się samoczynnie w przypadku wykrycia tego zjawiska powodując spulchnianie i rozbijanie grud.

Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do beczki lub kontenera z żywicą izolując ludzi od szkodliwych substancji. Jedyną czynnością obsługową jest czuwanie nad stanem wypełnienia beczki lub kontenera oraz przepięcie się do nowego kontenera w przypadku skończenia się żywicy.

Katalizator jest pobierany z wewnętrznego zbiornika 50l.