Technologie kompompozytowe

Dozownik Sinkmaker Vacum

Maszyna do sztucznego granitu, solid surface oraz sztucznego marmuru

Maszyna do solid surface vacum Sinkmaker Vac

Sinkmaker jest urządzeniem do produkcji sztucznego granitu oraz masy żywicznej z funkcją odgazowywania. Urządzenie w trakcie ciągłego procesu dozuje od 1-3 materiałów sypkich, dodając żywicę i odpowietrzając na bieżąco masę. Sinkmaker może tak przygotowaną masę wtłaczać ciśnieniowo do formy przyśpieszając proces odlewu i ograniczającąc stosunek żywicy w relacji do wypełniaczy. 

 

Maszyna Sinkmaker może również produkować sztuczny marmur na bazie solidsurface z charakterystycznymi żyłkami przypomiającymi fakturę marmuru. W skład podstawowego modelu maszyny wchodzi:

 

dozownik kruszywa 1 szt. z możliwością rozbudowy do 3 szt - dozowniki kruszywa są ładowane od góry ręcznie lub automatycznie przy użyciu mechanicznych ładowarek sterowanych komputerem urządzenia głównego. . Dozowniki są wyposażone w czujniki poziomu minimalnego oraz maksymalnego stanu napełnienia. W przypadku mieszania kilku kruszyw dozowniki mogą pracować równocześnie dozując odpowiednią porcję każdego z kruszyw osobno.

 

dozownik żywicy poliestrowej 1szt - dozownik pobiera żywicę bezpośrednio z kontenera lub beczki, kontrolowany jest komputerem PLC. żywica może być dodatkowo podgrzewana w celu zmniejszenia lepkości.

 

dozownik żywicy epoksydowej 2 szt. (składnik A i B) - system dwóch dozowników z nieograniczoną możliwością proporcji składnika A i B sterowanych zadajnikami z cyfrowym wyświetlaniem ilości dozowanych składników.

 

dozownik poliuretanu (skladniki A i B) system dwóch dozowników z nieograniczoną możliwością proporcji składnika A i B sterowanych zadajnikami z cyfrowym wyświetlaniem ilości dozowanych składników.

 

dozownik katalizatora MEKP - dozownik pobiera katalizator z kontenera, sterowany cyfrowo z zadajnika zewnętrznego wyświetlającego aktualną dozę w wartościach względnych lub bezwzględnych.

 

system odpowietrzania - odpowietrzacz w mieszalniku, pompa vac wraz z układem kontroli podciśnienia.

 

układ czyszczenia mieszalnika automatyczny - system płukania mieszalnika odbywa się automatycznie po uruchomieniu funkcji czyszczenie, przygotowuje mieszalnik oraz płucze mieszadło solwentem.

 

systemy kontroli przepływu katalizatora - maszyna jest wyposażona w układy kontroli przepływu  katalizatora, które w sposób ciągły kontrolują odchyłki w ilości materiału przepływającego przez system, przypadku wykrycia spadku poniżej krytycznej nastawy, uruchamiane są alarmy lub maszyna może zostać zatrzymana.

 

układ sygnalizacji i ostrzeżeń - układ ten jest rozwinięciem systemu kontroli przepływu żywicy i katalizatora, o informacje dotyczące napełnienia oraz poziomu alarmowego koszy dozowników kruszyw oraz minimalnych przepływów względnie ich braku.

 

Opcjonalnie maszynę można rozbudować o:

przepływowy podgrzewacz żywicy - podnosi temperaturę żywicy do 40 st.C powodując zmniejszenie lepkości.

 

PLC - wewnętrzny komputer zarządzający recepturami i kontrolujący  wszystkie parametry urządzenia z panelem wyświetlającym HMI - komputer pomaga w procesie zadawania receptury, pamięta do 40 receptur i w czasie rzeczywistym koryguje receptury w relacji do wydajności, utrzymując bezwzględnie stosunek procentowy poszczególnych komponentów. Jest mozliwa zmiana wydajności czy też zmiany ilości żywicy i katalizatora w trakcie pracy maszyny. PLC steruje także procesem czyszczenia, kalibracji dozowników, alarmami, systemem odgazowania.

PLC posiada kilka stopni dostępu dla personelu.

 

układ obiegu zamkniętego solwentu - znacznie oszczędza zużycie solwentu do mycia maszyny, gdyż medium jest odzyskiwane i oczyszczane z cząstek stałych w odstojniku następnie jest użyte ponownie w procesie płukania wstępnego, a finalnie dochodzi do ostatecznego płukania czystym solwentem. Cały proces może być zarządzany układem automatycznym z komputera wewnętrznego.

 

ładowarka (dodatkowe wyposażenie) - podajnik ładujący kosze dozownika z poziomu podłogi, ułatwia pracę obsługi gdy nie ma rampy na odpowiedniej wysokości do napełniania zasobnika. Ładowarka może być podpięta pod centralne sterowanie oraz alarmy i działać automatycznie w celu napełniania kosza gdy poziom kruszywa znajdzie sie poniżej poziomu minimum.

 

układ strząsania materiału - materiały drobno mielone takie jak dolomit, wodorotlenek glinu zbrylają się w zasobniku powodując zawieszanie się i w efekcie przerwy w podawaniu, wstrząsacze uruchamiają się samoczynnie w przypadku wykrycia tego zjawiska powodując spulchnianie i rozbijanie grud.Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do beczki lub kontenera z żywicą izolując ludzi od szkodliwych substancji. Jedyną czynnościa obslugową jest czuwanie nad stanem wypełnienia beczki lub kontenera oraz przepięcie się do nowego kontenera w przypadku skończenia się zywicy.

Katalizator jest pobierany także bezpośrednio z kontenera z MEKP. 

folder sinkmaker
sinkmaker1.3PL.pdf
Dokument PDF [523.6 KB]
nagroda targów kompozyt Expo 2013 Nagroda Targow Kompozyt EXPO
RS chopper, magnetyczne, magnetic blades NOWY MLYNEK Z MAGNETYCZNA GŁOWICA

KONTAKT

RPM Technologie

 

rpm.technologie@yahoo.com

rpm@rpm-technologie.pl

 

Telefon:

 

maszyny GRACO:

+ 48 791 190 770

maszyny odlewnicze:

+48 534 099 946

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© RPM-Technologie